گزارش تصویری از منطقه مرزی روتک 

اختصاصی مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک 

روتک بعنوان تنها منطقه مرزی در شهرستان خاش در بخش مرکزی این شهرستان در استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته است 

در منطقه روتک بدلیل وجود آب بمقدار کافی و دار بودن این منطقه از خاک حاصلخیز کشاورزی رونق داشته و علاوه بر این موضوع به  دامپروری نیز در منطقه پرداخته میشود