گزارش تصویری از برنامه های فرهنگی شهرستان خاش ویژه عید نوروز

سیاه چادرهای فرهنگی ویژه استقبال، راهنمایی و پذیرایی از مسافران نوروزی با هدف کاهش سوانح رانندگی و نمایش فرهنگ غنی و تمدن قوم با اصالت بلوچ در شهرستان خاش ایجاد شده اند

اختصاصی مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

عکاس : محمد امین میربلوچزهی

تعداد تصاویر : ۱۳