سفر نوروزی به سرزمین عجایب پنج هزار ساله
 شهر سوخته، عجایبی از مردمان پنج هزار سال پیش سیستان با یافته های شگفت انگیز از جمله بقایای جسد کودک دفن شده در خمره و صدها اثر دیگر است.

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

عکس: ایرنا
۲۸ عکس

ارسال به دوستان