مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خبر فوت مصدوم چهارم حادثه آتش سوزی زاهدان را تکذیب کرد.

به گزارش گروه خبری مجاه فرهنگی و اجتماعی بیرک محمد هادی عباسی اظهار داشت: مصدوم چهارم حادثه آتش سوزی زاهدان زنده و تحت مراقبت ویژه است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت:  خبری که مبنی بر فوت چهارمین مصدوم این حادثه منتشر شده صحیح نیست و این دانش آموز در حال حاضر در قید حیات و تحت مراقبت های ویژه است.

وی ادامه داد: در حوزه سلامت تنها منبع رسمی برای اطلاع رسانی از وضعیت مصدومان حادثه، کانال و سایت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.