آوای سرحد – اینفوگرافیک با موضوع علائم و پیشگیری ازویروس کرونا

طراح: مصباح ایرندگانی

 

علائم ویروس کرونا، پیشگیری از کرونا