زمزمه هایی از جنس اروپایی؛ تمایل آلمان به توافق جدید!

احسان ایرندگانی

اروپا با پیروزی بایدن، امیدوار است که آمریکا مسیر بازگشت به برجام را در پیش بگیرد

با پیروزی جو بایدن، رقیب دموکرات ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سوالات گوناگونی شکل گرفته که سرنوشت برجام و سیاست بایدن در قبال آن چه خواهد بود.

 اروپا که از زمان خروج یکجانبه دونالد ترامپ از برجام، دل خوشی از آمریکا ندارد، با پیروزی بایدن امیدوار است که آمریکا از مسیر انحرافی یکجانبه ای که در زمان ترامپ طی کرده را بازگشته، و همراه با اروپا مجددا مسیر  برجام را در پیش بگیرد.

در همین رابطه مشاهده شد که آلمان با ارسال سیگنال های هشدار آمیز به بایدن، خطر عمیق تر شدن شکاف بین اروپا و آمریکا را،  در صورت عدم بازگشت به برجام و یا نداشتن استراتژی مشترک با اروپا، برای مواجهه با ایران گوشزد کرده است.

اگرچه اروپا برای بازگشت آمریکا به برجام لحظه شماری می‌کند، اما علاقه خود به توافقی به اصطلاح “کامل‌تر” را نیز پنهان نکرده است.

این برداشت آنجا نمایان تر میشود که هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در مصاحبه با رسانه ای به نام دویچلند فونک، از نقص برجام در موضوعاتی مانند توان موشکی و نفوذ منطقه ای ایران سخن به میان آورده است.

 بایدن در مبارزات انتخاباتی خود شرط بازگشت به برجام را، ازسرگیری انجام تعهدات ایران عنوان کرد، اما دور از انتظار نیست که با هدف ترمیم شکاف های انزوا گرانه ای که ترامپ برای آمریکا به ارمغان آورده، بخواهد برخی کدورت ها را جبران کرده باشد.

داستان به آنجا ختم نمیشود، از سویی در کلام رهبر معظم انقلاب، پیش از انتخابات آمریکا، موضع رسمی ایران نوعی اتمام حجت به اروپا و آمریکا در جواب به سیگنال های برجامی اروپا با عنوان توافق بهتر بود، با این اوصاف پیش‌بینی می‌شود مسیر بازگشت بایدن به برجام دشواریهایی پیچیده و مسیری نسبتا طولانی به همراه داشته باشد، مگر اینکه بایدن بخواهد ساده ترین راه را انتخاب کند یعنی بازگشت به میز برجام قبل از خروج ترامپ.

انتهای پیام/۳۲۱۴