مکانسیم ماشه

ایران باید تلاش کند بند مربوط به مکانسیم را به گونه ای تصحیح کند که فعال شدن آن ملزم به درخواست حداقل ۳  عضو ۱+۵ باشد، اقدامی که این حرکت را برای آمریکا و هر عضو دیگری سخت می‌کند.

به گزارش آوای سرحد؛  با توجه به طی شدن روند مذاکرات هسته ای بین ایران و ۱+۴ ، بدعهدی و بی اعتمادی آمریکا در خروج یکجانبه از برجام این شائبه را ایجاد کرده که پس بازگشت دوباره این کشور به برجام، چه اطمینانی وجود دارد که مجدداً این کشور نخواهد بدعهدی خود را تکرار کند،  آدم عاقل نیز از یک سوراخ نباید دو بار گزیده شود.

از آنجایی که برجام یک تصمیم جمعی بین قدرت های جهانی بوده، اینکه یک کشور بخواهد در برجام اقدامات یکجانبه انجام دهد، جمع را به چالش میکشد، چنانچه هر بند برجام صرفا به یک کشور امکان حرکت یکجانبه می‌دهد باید مورد بازبینی و تصحیح قرار گیرد.

بارزترین بند آن را میتوان بند مربوط به مکانیسم ماشه یا همان اسنپ بک نامید، تجربه خروج یکجانبه آمریکا و تلاش نا فرجام آن پس از خروج از برجام برای فعال کردن مکانیسم ماشه این هوشیاری را باید ایجاد کرده باشد که چنانچه اگر آمریکا بخواهد دوباره تصمیمی برای اقدام به خروج گیرد، به راحتی نتواند این کار را انجام دهد، و یا حتی به تنهایی نتواند اقدام به فعال کردن مکانسیم ماشه نماید.

ایران باید تلاش کند به عنوان یک پیش شرط،  بند مذکور را به گونه ای تصحیح کند که فعال شدن مکانیسم ملزم به درخواست حداقل ۳ عضو ۱+۵ باشد، اقدامی که این حرکت را برای آمریکا و هر عضو دیگری سخت می‌کند.

انتهای پیام/۳۲۱۴