اولین سخنان آیت الله رئیسی، بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوری

انتهای پیام/۷۶۷۴