پنج شنبه, ۸ خرداد , ۱۳۹۹ Thursday, 28 May , 2020
زیدان – آوای سرحد
سه گزینه احتمالی جانشینی زیدان در رئال 18 فوریه 2018

سه گزینه احتمالی جانشینی زیدان در رئال

نزدیکان به زیدان اعتقاد دارند که این سرمربی فرانسوی تحت هر شرایطی در انتهای فصل از رئال جدا خواهد شد.