رئیس جمهور گفت: ظرفیت ارزشمندی در میان اهل سنت وجود دارد و همه ما در برابر جوانان تحصیلکرده و نخبه خانواده های اهل سنت و… مسئولیت داریم.

به گزارش آوای سرحد آیت الله رئیسی در پاسخ به نمایندگان در رابطه با استفاده از ظرفیت اقوام و مذاهب تصریح کرد: نسبت به استفاده اقوام، قومیت ها و گروه های مختلف همواره اعلام شده که باید از ظرفیت آنها در سراسر کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: ظرفیت ارزشمندی در میان اهل سنت وجود دارد و همه ما در برابر جوانان تحصیلکرده و نخبه خانواده های اهل سنت و… مسئولیت داریم. در واقع هیچ فرقی میان جوانان برومند کارآمد با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری در کشور در یک قوم با یک گویش با قوم و گویش دیگر وجود ندارد.

رئیس دولت سیزدهم اظهار داشت: دولت مربوط به جمهور است و جمهور هم ۸۰ میلیون نفر جمعیت با گویش های مختلف و اقوام شیعه و سنی، ترک، فارس، ترکمن و عرب و عجم است. همه آحاد این ملت هستند و ما نیز نسبت به آنها مسئولیت داریم، چه کسانی که به این دولت رأی داده اند و چه کسانی که رأی نداده اند.

رئیسی با اشاره به اینکه دولت نسبت به حقوق همه مردم مسئولیت دارد چه کسانی که به این دولت رأی داده اند و چه کسانی که رأی نداده اند باید به حقوق همه توجه شود، ادامه داد: ایرانیان خارج از کشور از حقوقی برخوردار هستند، نسبت به آن ها تکلیف داریم و این ها از هموطنان ما هستند که در حوزه های فرهنگی و اقتصادی به کشور تعلق دارند بهترین جایی که ایرانیان می توانند در آن سرمایه گذاری کنند خاک اجدادی آن ها است.

وی با تاکید بر اینکه زمینه برای سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور فراهم می شود، عنوان کرد: نسبت به مسائل ایرانیان خارج از کشور از جمله امنیت، حقوق اساسی و احوال شخصی مانند ایرانیانی که در داخل کشور زندگی می کنند مسئولیت داریم. وزارت امور خارجه و شورای عالی ایرانیان باید ساز و کاری را دنبال کنند تا ایرانیان خارج از کشور متوجه شوند بهترین محل برای سرمایه گذاری آن ها در داخل کشور است.

وی با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت نیروهای جوان و کارآمد کشور موردتوجه است و باید همه از وجود آن ها استفاده کنیم، افزود: در سامانه ای که فعال کرده بودیم بسیاری از اسامی برای حضور در کابینه تکرار شده بودند، مردم نسبت به دو وزارتخانه دفاع و اطلاعات آشنایی کمتری دارند اما در خصوص سایر افراد اسامی ۵۰ الی ۶۰ بار تکرار شده بود، برخی از اسامی مانند آقایان زلفی گل و عبدالملکی بیش از ۵۰ بار تکرار شده بود، برای حضور در مدیریت های مختلف پیشنهاداتی شده بود.

انتهای پیام/