زردآلوی خاش، تفتان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفتان گفت: این شهرستان با دارا بودن بیش از ۷۰۰ هکتار باغات زردآلو و بیش از ۸۰۰ بهره بردار و تولید متوسط بیش از ۸۵۰۰ تن محصول در سال، رتبه اول تولید این میوه خوش خوراک را در استان دارا می باشد.

فضل الله کردی در گفتگو با آوای سرحد تصریح کرد: زردآلوی تولیدی تفتان به عنوان زودرس ترین زردآلوی کشور از اوایل اردیبهشت وارد بازار می شود و به طور متوسط در هکتار ۱۲ تن زردآلو برداشت می گردد. وی عمده زردآلوی تولیدی را ارقام قیسی، شاهرودی، شاهرودی قرمز، تهرانی و عسگرآبادی برشمرد.

مدیر جهاد کشاورزی تفتان اضافه کرد: از سال گذشته جهت افزایش عملکرد در هکتار و کیفیت این محصول ارزشمند، در باغ تحقیقاتی روستای کوشه جهت افزایش عملکرد در هکتار و کیفیت ارقام مختلف و همچنین تولید نهال های سازگار با اقلیم منطقه و روش آبیاری نوین، نهالستان درختان سیاه ریشه احداث شده و انتظار می رود با اقدامات صورت گرفته در سال های آتی سطح زیر کشت زردآلوی شهرستان به بیش از ۱۰۰۰ هکتار برسد بدون اینکه اضافه برداشتی از منابع آبی صورت گیرد.

انتهای پیام/

گفتگو : احسان ایرندگانی