سیمان خاش گواهینامه استاندارد مدیریت انرژی دریافت کرد

 مدیر عامل شرکت سیمان خاش سیستان و بلوچستان گفت: این شرکت موفق به دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت انرژی ISO50001 از شرکت IMQ ایتالیا شد.

خسرو جامعی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: در شرایط کنونی و با توجه به افزایش قیمت حاملهای انرژی در چند ساله اخیر، هرگونه بهبود و کاهش مصرف در زمینه انرژی، علاوه بر اینکه تأثیر به سزایی در بهبود شاخص های محیط زیست دارد، منجر به کاهش هزینه های شرکت نیز می شود که با توجه به فضای رقابتی کنونی در صنعت سیمان مدیریت انرژی در این صعنت بیش ازپبش حائز اهمیت است.
وی افزود: این مهم یکی از مسئولیت های اصلی واحدهای تولیدی در قبال جامعه و نسل آینده است.
مدیر عامل شرکت سیمان خاش ادامه داد: توسعه و تعمیق سیستم های مدیریتی از دیرباز یکی از استراتژی های مهم شرکت سیمان خاش بوده و نگاه شرکت در این حوزه نه صرفاً کسب گواهینامه، بلکه اصلاح فرآیندها و ساختارها و کمک به بهبود مستمر و رشد و تعالی سازمان است.
وی اضافه کرد: اقدامات اساسی صورت گرفته از سوی کارشناسان این شرکت در ۲ سال گذشته در راستای شناسائی تجهیزات و مصارف بارز و تحت کنترل درآوردن آنها، سرانجام منجر به دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت انرژی ISO50001 از شرکت IMQ ایتالیا شده است.
جامعی تقدیر از عملکرد تمامی واحدهای شرکت در پیاده سازی اهداف مورد نظر در زمینه شناسائی مصارف بارز، تعریف پروژه­های بهبود و پیگیری اجرائی شدن آنها به منظور دست یابی به مصرف بهینه انرژی و منابع، خاطر نشان کرد: شرکت سیمان خاش به بهره گیری از نیروهای متخصص و متعهد، همواره پرچمدار صنایع نمونه استان در سطح منطقه و کشور خواهد بود.
خاش در ۱۸۵ کیلومتری جنوب زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان واقع شده است.