استاندار سیستان و بلوچستان:

سمن ها بازوی پرتوان دولت در مبارزه و پیشگیری از اعتیاد هستند

زاهدان – ایرنا – استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به تاثیر آسیبهای اجتماعی بر تحقق اهداف توسعه، سمن ها و تشکل های مردم نهاد بازوی پرتوان دولت در تحقق امر مبارزه و پیشگیری از اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی هستند.

به گزارش روابط عمومی استانداری سیستان بلوچستان علی اوسط هاشمی روز پنجشنبه با اشاره به برگزاری همایش ملی صیانت و گفتمان ‌سازی اجتماعی با محوریت نقش سمن ها و تشکل های مردم نهاد در مبارزه با مواد مخدر در روزهای ۱۳ و ۱۴ آذرماه در تهران اظهار داشت:
با توجه به قرار گرفتن ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر به سمت کشورهای دیگر، پیشگیری از آثار سوء مصرف موادمخدر نیازمند مشارکت هدفمند و برنامه محور بخشهای دولتی و غیردولتی به ویژه سمن هاست.
وی افزود: استفاده از توان مردم و سمن ها برای اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر باید در تمامی حوزه ها همچون پیشگیری، درمان و مقابله تسری پیدا کند.
رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان با اشاره به شکل گیری سمن ها از بطن جامعه، نقش سازمان های مردم نهاد در حوزه پیشگیری از اعتیاد را در جهت آگاهی بخشی، آموزش عمومی و ارتقای سطح سلامت جامعه از مواد مخدر، سازنده و مهم توصیف کرد.
هاشمی گفت: ضرورت دارد در قالب برنامه و یا سند توسعه ای با اهتمام جدی نسبت به تقویت فعالیت ها و اتخاذ سازوکارهای حمایتی از سازمان های مردم نهاد در حوزه پیشگیری از اعتیاد اقدام شود.
وی موفقیت هر اقدام اجتماعی را نیازمند حضور سازنده سازمان‌های مردم نهاد دانست و خاطرنشان کرد: اقدام و عمل در اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر نیازمند فراهم کردن بستر مشارکت جمعی است؛ زیرا گسترش آسیبهای ناشی از مواد مخدر، کیان و فرهنگ جامعه را تهدید و مانعی جدی در مسیر پیشرفت و توسعه کشور ایجاد می کند.
استاندار سیستان و بلوچستان با توجه به گسترش معضل اعتیاد و اثرات زیانبار آن به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر جامعه تاکید کرد: سمن های پیشگیری از اعتیاد با مشارکت رسانه ها، ارتباط مستقیم با خانواده ها و نهادهای فرهنگی می توانند، ابزارهای بسیار قدرتمندی در امر مبارزه با مواد مخدر و بهبود یافتگی معتادان باشند.
وی تاکید کرد: برپایی کارگاه های آموزشی توسط سمن ها برای خانواده معتادان با توجه به نقش آنان در روند بهبود یافتگی و درمان، تشکیل شبکه حمایت های اجتماعی برای بهبود یافتگان از اعتیاد، هم افزایی و جلب مشارکت خیران با هدف ایجاد اشتغال برای معتادان بهبود یافته و افزایش سهم بودجه و برون سپاری بخشی از خدمات و نقش های دستگاههای اجرایی مرتبط با مبارزه با مواد مخدر به سمن ها، در کاهش آمار معتادان، بهبود وضعیت معیشت بهبود یافتگان و همچنین کاهش پدیده های اجتماعی ناشی از اعتیاد مواد مخدر موثر است.
هاشمی با تاکید بر افزایش تعداد سازمان های مردم نهاد در حوزه پیشگیری از اعتیاد اظهار داشت: هم اینک از مجموع ۹۳ سازمان مردم‌ نهاد در سیستان و بلوچستان، ۴۱ سمن در حوزه پیشگیری از اعتیاد ، ۳۷ مورد در حوزه درمان و ۱۵سمن نیز در بخش کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت دارند.