ضرورت حجاب در جامعه

یادداشت : عبدالرئوف بیابانی

پایگاه خبری بیرک

جامعه کنونی با تمام سفارشاتی که برای حفظ حجاب بیان داشته ، انگیزه صیانت ان را از دست داده ! و این ضرورت مهم سبک و استفاده ان عقب افتادگی تلقی میشود ، این احساس نیست بلکه شاهد این برهنگی اجتماع کمی زننده و مغایر با دین و مذهب اسلامی بوده .
ایا حجاب محدودیت است ؟ یا مصونیت ؟ چه عواملی دخیل برای تربیت نسلی با حفظ و کرامت انسانی تعریف شود ؟ مهمتر از همه حجاب ایا فقط برای بانوان سفارش شده است ؟!
بهانه ها ی راحت بودن انسان و گرانی و صرفه جویی در مخارج ضرورت خرید مثلا چادر بظاهر از سبد خرید خانواده میتوان حذف کرد اما ضرورت حفظ ان را میتوان برای فرندانمان تشریح نمود ! که اسلام حد مرزی برای پوشیدن و اندازه ان را واضح و مبرهن بیان داشته و تاکید ، تا جامعه ای پویا برای داشتن اجتماعی سالم و بدور از خشونتهای اخلاقی و ناهنجاریهای اجتماعی برای مردان با افکار سالم را بدنبال خواهد داشت ! نگاهی بر حضور فعال زنان در تمام عرصه های علمی ،فرهنگی ،سیاسی وورزشی اگر داشته داشته باشیم پا به پای مردان رشد تعالی داشته و بخش اعظم چرخه حیات ایران اسلامی را در دست گرفته اند ! جامعه محدودیت حضور را حذف نموده تا تکمیل شود کاستی های حضور زنان موفق در اجتماع .
گاها سبک پوشیدن و تنوع رنگ و لباس جز حریم خصوصی تلقی شده و با هر نوع سلیقه ای به خود اجازه میدهیم در جامعه حضور پیدا کنیم کاری هم به عواقب و پیامدهای ان نداریم ! و هیچ فکری نمیکنیم که این حضور پس از مدتی مد شده و همه گیر، دارا و نادار تن به خرید می دهند ! جنس خارجی محبوب تر معتبر تر و متنوع تر ! تولید کننده داخلی هم غاز بچراند ، مردان سرد مزاج و سن ازدواج به بالاترین حد خود برسد !
اینها برای یک اجتماع اسلامی سم و سهمگین هستند !
در خوفیم انگار و نمیدانیم برای برهنگی اجتماعمان نقشه ها کشیده اند ، شبکه های ماهواره ای تدوین و مخابره کرده اند ، شبکه های اجتماعی را تسخیر و راهبری میکنند !
حجاب زینت انسان است و یک ارزش است ، هستند در بلاد کفر داشتن حجاب با پرداخت جریمه حفظ میشوند داشتن حجاب مغایر با رفتار و قوانین ان کشورهست و حفظ میشود از دانشگاه و استخدام محروم ولی حفظ می شود ، تحقیر و مضروب افکار نژاد پرستان و تند رو ها ی افراطی میشوند ولی حفظ میشود ! زیرا بعنوان تکامل و ضرورت وجودی ان پی برده اند و ایمانی قوی با درک صحیح از فرمایشات قران و پیامبران و صالحین برای صیانت و حفظ ان داشته اند .
تضعیف نیروی ایمانمان را با هدف گذاری بر روی مردان از سوی مستکبرین هم قابل بررسی و اندیشه است ! با لباسهای تنگ و دست کاری چهره مردانه و گذاشتن مو و محاسن مغایر با سنت پیامبر مکرم اسلام و بزرگان دین مبین اسلام ! به نام و عنوان مسلمان منافات دارد .
نه سعی بر تکرار سفارشات در اسلام و ضرورت داشتن حجاب بیان شد نه سعی بر تحقیر افکار عامه !
تاملی را خواهانم که تغییر تبدیل ما به هر شکلی مطابق و معارف اسلامی همراه شود نه غرب ! ما که اصالتمان شهره جهان است هر چند مساله و برنامه های اسلام هراسی هم نگران کننده و متاثر کننده است .