شنبه, ۹ مهر , ۱۴۰۱ Saturday, 1 October , 2022
عبدالوهاب شهنواز – آوای سرحد
۳۰ شهر ۱۴۰۱

بیش از ۹۵ درصد کتب دانش آموزان توزیع شده است

این اولین سال است که قبل از بازگشایی مدارس 100 درصد کتب تحصیلی دانش آموزان را تحویل گرفته ایم و تا کنون 95 درصد از آن جهت توزیع به مدارس تحویل داده شده است.