پنج شنبه, ۸ خرداد , ۱۳۹۹ Thursday, 28 May , 2020
نقش رسانه – آوای سرحد
شبکه های اجتماعی و نقش رسانه ها و دولتمردان 31 جولای 2019
یادداشت/ احسان ایرندگانی :

شبکه های اجتماعی و نقش رسانه ها و دولتمردان

با ظهور نوین گرایی در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، خواه یا ناخواه رسانه ها و فضاهای اجتماعی مجازی تاثیرگزاری خود را بر جامعه نمایان کرده است