هواشناسی  استان سه شنبه ۲۳ مرداد ۹۷

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

هواشناسی سیستان و بلوچستان

تا اوایل هفته آینده بادشدید وگردوخاک و در نقاط مستعد توفان گردوخاک با شدتی به مراتب کمتر نسبت به دو روز گذشته در طول شب و صبح ها در شمال استان ادامه داشته و در ساعات بعدازظهر از شدت وزش باد کاسته خواهد شد.
طی این مدت در زاهدان و سایر نقاط نواحی مرکزی و نوار غربی استان ساعات بعداز ظهر وزش باد متوسط و افزایش موقتی غبار خواهیم داشت.
نواحی جنوب و جنوب شرق بتدریج کاهش غبار و در ساعات بعدازظهر قسمتی ابری و در ارتفاعات رشد ابر پیش بینی می شود.
دریای عمان مواج می باشد.