شورای نگهبان ، حقوق دادنان شورای نگهبان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح آیین‌نامه داخلی نحوه انتخاب حقوق دانان شورای نگهبان را تغییر دادند.

به گزارش آوای سرحد به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس با ماده ۱ و ۲ آن موافقت کردند.

بر این اساس در ماده ۱ آمده است: یک مبحث به عنوان مبحث دوازدهم (نحوه انتخاب حقوق دانان شورای نگهبان ) به فصل اول باب دوم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق و ماده (۲۰۱) مکرر به ذیل آن اضافه می‌شود:

در ماده ۲۰۱ مکرر تأکید شد در اجرای اصل ۹۱ قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه حقوقدانان‌های شورای نگهبان را از میان حقوقدانان مسلمان تحصیل کرده در رشته‌های مختلف حقوقی با مشخصات کامل به همراه سوابق علمی و تجربی به تعداد حداقل دو برابر افراد مورد نیاز که مجلس از بین آنان امکان انتخاب داشته باشد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند.

در تبصره آمده است: پس از معرفی حقوق دانان به مجلس شورای اسلامی، انصراف هر یک از آنان قبل از اینکه موضوع در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد امکان‌پذیر است و رئیس قوه قضائیه فرد یا افراد جایگزین به صورت مکتوب به مجلس اعلام می‌کند.

همچنین در ماده ۲ تأکید کرد: جزء (۲) بند (ز) ماده (۱۱۷) قانون به بند (د) این ماده منتقل می‌شود.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس به پیشنهاد بند الحاقی محمدجواد فتحی رای دادند که براساس آن حقوقدانان شورای نگهبان مشمول ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس و تبصره‌های آن می‌شوند.

بر این اساس اعتراض نمایندگان به عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تقاضای کتبی ۲۵ نفر یا به درخواست کمیسیون آیین نامه داخلی صورت می گیرد و پس از تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراض از سوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی موضوع رسیدگی می شود و در صورتی که اکثریت اعضای هیئت رای بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی تعلیق خواهد شد. سپس گزارش در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در جلسه علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد و در صورت رای مجلس به رد صلاحیت فرد، وی مستعفی شناخته خواهد شد.

در جریان بررسی این پیشنهاد برخی نمایندگان عنوان کردند که در حال حاضر مجلس امکان نظارت بر عملکرد اعضای حقوق دان شورای نگهبان و امکان عزل آنها را ندارد که با تصویب این پیشنهاد این امکان فراهم شد.

همچنین بخوانید