ناله مسئولان آموزش و پرورش خاش از رنج بی پولی

یادداشت روز /  آوای سرحد

آموزش و پرورش از ارکان توسعه هر جامعه در ابعاد مختلف است؛ به نظر می رسد مسئولان در اداره آموزش و پرورش خاش رنج بی پولی را متحمل می شوند.

آموزش و پرورش خاش در سالهای اخیر و امسال خود را وابسته به کمکهای خیرین کرده و سرانه های مدارس هم به ته کشیده، مدیران مدارس حتی برای پرداخت بدهی های آب و برق و تلفن و هزینه های روزمره شان دست به سمت مردم دراز می کنند.(در قانون باید به این توجه شود که هزینه های آب و برق و مخابرات مدارس به سان مساجد رایگان شود).

بنده به عنوان رئیس انجمن اولیاء و مربیان یک مدرسه دولتی واقع شده در حاشیه شهر که مردمی فقیر در آن محل سکونت دارند، با شنیدن دردهای مدیر یک مدرسه مجبور شدم برای رفع مشکل مدرسه دست به دامان اولیای دانش آموزان بشوم که امیدوارم کمک کنند و بخشی از مشکلات کاهش یابد.

نبود فضاها و تجهیزات آموزشی مناسب و با کیفیت در کنار نبود حمایتهای دولتی رنجی جانکاه در حوزه آموزش و پرورش خاش است.

فرزندان مردم در شهرستان خاش (بخشهای نوک آباد، ایرندگان، مرکزی و شهر خاش)در بدترین شرایط به تحصیل علم می پردازند، لذا تلاش برای رفع مشکلات این حوزه به مشارکت همگانی، همت خیران دلسوز و نگاه ویژه دولت نیاز داریم.

امید می رود دولت دست نوازشگرش را روی مردم فقیر و فرزندان محروم و نیازمند از خدمات آموزشی با کیفیت منطقه خاش سیستان و بلوچستان بکشد و برای حل مشکلات در این نقطه محروم و مرزی هزینه کند.

افزون بر ۳۲ هزار دانش آموز در شهرستان خاش در حدود ۲۸۰ مدرسه با کمترین تجهیزات و امکانات آموزشی مناسب و کمبود شدید کلاسهای درس با شرایط سختی به تحصیل و فراگیری علم می پردازند.

📝محمدامین میربلوچزهی، خبرنگار خاش